[Translate to Niederländisch:]

 

 

Algemene informatie

Orderinformatie

Om opdrachten zo snel mogelijk te kunnen verwerken is het bij het opgeven van een bestelling belangrijk om de juiste typecodering, ophanging en eventuele opties aan te geven. Ook is het aan te bevelen het type heftruck aan te geven, zodat gegevens zoals werkdruk, het oliedebiet, eventueel het voltage en het type van de hydraulische aansluiting voor ons bekend zijn. Voor geïntegreerde apparatuur zijn gegevens betreffende het masttype en de uitvoering van het vorkenbord noodzakelijk.Bij onderdeelbestell­ingen dient ook het serienummer aangegeven te worden.

Prijzen en levering

Alle genoemde prijzen zijn adviesprijzen in Euro (€). De prijzen gelden exclusief BTW, af fabriek, excl. verpakkingskosten, transportkosten en eventueel geldende accijnzen e.d. Wij behouden ons het recht voor de prijzen zonder voorkennis te wijzigen. De voorzetapparatuur wordt geleverd in de bij het product aangegeven kleuren. Overige apparatuur in de kleur donkergrijs (RAL 7021). Op alle transacties zijn, tenzij anders is overeen­gekomen, onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Leveringstermijnen, garantie- en betalingsvoorwaarden in overleg.

Uitvoering 

Bij Griptech voorzetapparatuur wordt het basisframe in blauw (RAL 5002) en de vorken en vorkgeleidingen in grijs (RAL 7021) gespoten. Op wens kan alles in de kleur donkergrijs (RAL 7021) geleverd worden. De opbouw en installatie wordt normaal gesproken door de heftruckleverancier uitgevoerd.

Installatie en gebruik

Alle apparatuur is voor normale gebruiksomstandig­heden ontworpen en dient volgens de voor-schriften gebruikt te worden. Uitzonderlijke (dynamische) belastingen dienen vooraf bij ons bekend te zijn. Tenzij anders aangegeven is de apparatuur geschikt voor een werkdruk van minimaal 120 bar en maximaal 200 bar en een debiet van 20-30 l/min voor FEM klasse II en III en een debiet van 30-50 l/min voor FEM klasse IV. De omgevings­temperatuur dient tussen -15°C en +40°C te liggen.

Garantie

Ieder apparaat wordt voor levering op alle functies getest. De garantieperiode bedraagt 12 maanden of 1200 bedrijfsuren na levering en heeft uitsluitend betrekking op constructie- of productiefouten. Slijt­delen en afdichtingen zijn van de garantie uitge­sloten. Door oneigenlijk gebruik of aanpassingen zonder toestemming vooraf vervalt de aanspraak op garantie. Overige details zijn in onze garantie-voorwaarden opgenomen.